AR-ON

MOD1007

İnsanoğlu 1880 den bugüne hep aynı formdaki ampulleri kullandı. Hayatımızdaki hemen her şey biçim değiştirdi ama o değişmedi. Arabalar, televizyonlar, telefonlar ve daha birçok şey fiziksel değişime uğradı ama ampuller değişmedi. Teknolojisi yenilendi, Akkor, CFL şimdi de LED oldu ama şekli aynı kaldı. Günümüzün en popüler konularından biri TASARIM.

Artık markalar arasında teknoloji uçurumları kalmadı, hepsi birbirine benzemeye başladı. Üstünlük kuracak , farklılık yaratacak bir şeye ihtiyaç vardı. Böylece Tasarım olgusu hayatımıza girdi. Ürün fonksiyonel olmalı, verimli olmalı, ulaşılabilir olmalı ama en en önemlisi Tasarımsal açıdan güçlü olmalıydı… İşte bundan ilham aldık.

Ve ampule yeni bir bakış açısı getirdik.